CONTACT

MARTA KOBYLAŃSKA

Co-Owner, Marketing & New Business
+48 693 660 962
marta.kobylanska@artcore.pl


Administration and Finances
tel. +48 22 251 32 76
mob. +48 797 197 658
finanse@artcore.pl

ARTCORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Żegiestowska 18, 02-924 Warsaw
+48 22 251 32 76, info@artcore.pl

NIP: 5213728509, KRS: 0000611023
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

GPS Coordinates

We are a member of:
Polish Audiovisual Producers Chamber of Commerce (KIPA)
Polish Animation Producers Association (SPPA)